Sistema de nivells

Cliqueu el nivell per a més informació.

Marc de Referència Europeu Exàmens ESOL Universitat de Cambridge IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC
(Listening and Reading)
TRINITY GESE
B1 Usuari independent PET (BEC Preliminary) 4.0 - 4.5 500 - 530 0 - 30 400 - 500 GESE 5
Marc de Referència Europeu Exàmens ESOL Universitat de Cambridge IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC
(Listening and Reading)
TRINITY GESE
B2 Usuari independent FCE (BEC Vantage) 5.5 - 6.0 550 - 580 45 - 78 600 - 690 GESE 7